Av. Elvan KILIÇ
Av. Elvan KILIÇ
Yazarın Makaleleri
İYİ BİR DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?
'Türk hukuku kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer aldığından yargılama sistemimiz sözlü değil yazılıdır. Yargılama sistemimiz yazılı olunca dilekçenin doğru ve güzel yazılmış olması önem arz etmektedir. Dilekçe, hukuk...
ANLAŞMALI VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ARASINDAKİ FARKLAR
Medeni Kanunca belirlenmiş olan boşanma sebepleri arasında zina, karşı tarafın hayatına kast etme, kötü davranış, suç işleme, terk, akıl rahatsızlığı ve evliliğin devam edemeyecek duruma gelmesi, yani birliğin bozulması vardır. Bu nedenle...
REDDİ MİRAS HUSUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR NELER?
Günümüzde miras ile ilgili konularda birçok problem yaşanıyor ki bunlardan bir tanesi de 'reddi miras” konusu... Reddi miras, miras bırakanın (muris) ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla...
YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA EMEKLİ OLMAK
Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir. Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrayacak, bunun yanında sosyal rol ve yetkileri de değişecektir. Çalışma hayatının getirmiş olduğu birçok ayrıcalıktan...
KORONA VİRÜS SALGINI EVLİLİK BİRLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde salgının sadece fizyolojik değil psikolojik etkileri de söz konusudur. Bu noktada verilen sınav sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojiktir. Dolayısıyla bu durumdan evililikler de büyük...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HUKUKİ BAKIŞ
Hukuken bakıldığında kısa çalışma ödeneği, devletin işverene, çalışanına karşı ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve çalışanın bu süreçte mağdur olmaması için oluşturmuş olduğu bir ekonomik tedbir. Peki kısa...
KİŞİ TACİZE UĞRADIĞINDA NE YAPMALIDIR?
Bir insanın bir diğerinin haklarını hiçe sayarak sürekli olarak rahatsız etmesi anlamına gelen hoş olmayan bir davranış biçimine taciz denmektedir. Kelime hukuki bir anlamda kullanıldığı zaman tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından...

banner73