Avukat Zehra ÇINAR
Avukat Zehra ÇINAR
Yazarın Makaleleri
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI YASA ÜZERİNE…
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında ki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi ), 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir....
AYASOFYA AÇILDI, ZİNCİRLER KIRILSIN...
 Necip Fazıl KISAKÜREK'in konuşmalarından bir kesit ile başlamak istiyorum. Üstat diyor ki;  '' Ayasofya açılmalıdır. Türkün kapanık bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün...
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU VE CEZASI ÜZERİNE...
Çocuk, Türk Ceza Kanunu'nun 6. Maddesi b bendinde '' Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi, '' denilmek suretiyle  tanımlanmış olup 18 yaşını doldurmayan bireylerin çocuk olarak sayılması...
İŞÇİ ALACAKLARI VE TAZMİNATLARI ÜZERİNE...
İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları 4857 Sayılı İş Kanunun da ele alınmıştır. İşçi alçakları ve tazminatlarına ilişkin...
İŞ HUKUKUNDA  KADINLARA  İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Ülkemizde kadınların çalışma hayatı ile ilgili birçok yasal düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemelerin en kapsamlısı İş Kanunu ve ilgili mevzuattır.  Tüm bu yasal düzenlemelerin çoğunluk amacı cinsiyet kökenine dayanan ayrımcılığı...
ENSEST ÜZERİNE ( ÇOCUK, CİNSEL OBJE DEĞİLDİR.)
Ensest üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumun bir kesimi ensest hakkında en ufak dahi fikri yok, bir kesimi ise içi boş tanımlar yapıyor, bir kesimi de var ki konuşulmasını dahi yanlış buluyor.    Yasal düzenlemeler...
NAFAKA VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE…
   Nafaka kelimesi Tür Dil Kurumuna göre birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylıktır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuza göre nafaka; Eşlerin, çocukların (altsoyun) anne ve babanın (üstsoyun)...
POLİSİN DURDURMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ
Türk Dil Kurumuna göre polis, şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Polis teşkilatının amacı, kamunun huzurunu teminat altına almak, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve...
''MESELE, TÜRKİYE'NİN ŞEFTALİ YERİNE, MOTOR ÜRETMEK İSTEMESİYDİ"
         Amerika Birleşik Devletleri, CAATSA yaptırımları olarak bilinen ‘ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' kapsamında Rusya'dan füze savunma sistemi S-400'ü...
BOŞANMA SEBEPLERİ
  Boşanma, evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biridir. Eşler henüz hayatta iken, bir eşin kanunda öngörülmüş olan sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakimin kararı ile son verilmesidir. ...
ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE
Türk Medeni Kanuna göre boşanmalar çekişmeli ve anlaşmalı olarak 2 ‘ye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası kısaca, her iki tarafın boşanmanın hüküm ve sonuçları hakkında kendi iradeleriyle anlaşması ve bunun sonucu olarak evlilik birliğinin...