Nuri KAHRAMAN
Nuri KAHRAMAN
ZAVİYE
Yazarın Makaleleri
BİR ÇATALPINAR; İKİ DEV ÇINAR…
 Geçtiğimiz Pazar, Ordu/Çatalpınar ilçemizde; büyük bir wefâ örneği olarak sergilenen ve geleneksel hâle getirilen, kadınlı-erkekli 3 bin civarında insanın katıldığı, âdetâ ikramları ve seyyar esnafıyla madden bir panayırı, mukim...
UYARIYA KULAK ASMAMA HAKKI!
İnsan kelimesi nisyan kelimesi ile akrabadır. Hani ne deriz; Hâfıza-i beşer nisyân ile mâluldür. Yâni insan unutma özürlüdür. Bundan dolayı da acûl, zalûm, cehûl ve nankör gibi sıfatlarla nitelenmiştir Kur'ân-ı Kerîm'de. Elbetteki...
SÛRİYELİ-NÂME
 Sen büyük milletsin, yakışanı yap; Sûriyeli gariplerle uğraşma! Uğraşacaksan, uğraşanla uğraş; Kardeşliği düşün, haddini aşma! Kolay derler küçük ata binmesi Yiğitsen, en büyük düşmandan başla! Büyük Şeytan; yâni şu...
RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBÂREK OLSUN… 
Milletimiz için, rûhuna muvafık olarak, iftarları, sahurları, teravihleri, dâvetleri, sıra dışı câmi ve medya programları, sohbetler, belediyelerin öncülük ettiği sanatsal, ilmî koferans ve konuşmalarla berâber dolu dolu geçtiğine inandığımız...
ELVEDÂ EY MÂH-I GUFRÂN
Elvedâ ey canlarımızın cânı Elvedâ ey kâlplerin şifâ kânı Yanık gönüllerin aşkı, cânânı Muhabbet bağının gülü, reyhânı Elvedâ ey Rahmet Ayı Ramazan; Elvedâ ey mâh-ı gufrân elvedâ... Elvedâ ey mâh-ı takvâ, mârifet Evveli...
KADİR-NÂME
 Leyle-i Kadirdir Kur'an'da adı; Bu gece, bir 'kadir bilme” gecesi Mevlâ'nın kullardan budur murâdı Varlığın farkında olma gecesi… Âlemler içinde özge âlemsin Kâinâtın göz bebeği âdemsin Hayat bir defterdir,...
SAĞ’LIK, SIĞLIK, KÖRLÜK; SÛRİYELİLER ve de BİZ…
Bugün mevzu körlükten açıldı. Dünyâda da, âhirette de görmek çok önemli. Bu tür konuları, göz göre göre (!) üzerimize konduramadığımız için bizimle alâkası yokmuşçasına öylesine okuyup geçiyoruz belki ama hiç te öyle değil...
RAMAZAN EFENDİSİ
Başı rahmettir, ortası mağfiret Ayınla Ramazan Efendisi ol!... Sonu oddan necât, nasîb-i cennet; Sayınla Ramazan Efendisi ol...   Kitapla-Sünnetle, âyet-hadisle Şeytan bağlanmışken bozuş nefisle Kulluk et Allâh'a kâlb-i hâlisle...
MERHABÂ, HOŞ-SAFÂ GELDİN!
Merhaba ey şehr-i Rahmet Merhabâ, hoş safâ geldin Merhabâ şehr-i muhabbet Merhabâ, hoş, safâ geldin Merhabâ ey şehr-i vahdet Merhabâ şehr-i meserret Merhabâ ey şehr-i ümmet Merhabâ hoş safâ geldin Merhabâ râh-ı hidâyet Merhabâ kân-ı...
LÜTFEN OKUR MUSUNUZ? MÜJDELER OLSUN!
Bir arkadaş var. İstisnâsız her gün bir mesaj gönderiyor. Mesajlar Yüce Allâh'ın Esmâ-i Hüsnâ'sı (güzel isileri) eksenli. Mesaj her gün bir ismin zikri ve açıklaması ile başlıyor. Ardından, bu ismin açıklaması niteliğinde...
ÇAMAŞ DESTANI
Târihi çok eski; kadîm zamanlar Hep yaşanan diyâr olmuştur Çamaş Dağına taşına bakanlar anlar Konanlara hep yâr olmuştur Çamaş İsmi özel; câzibe var, gizem var Çağrıştırır derin, ulvî mânâlar Güçlü bir yer, sarılmış hep yaralar...
ŞÖYLE BİR ÇAMAŞ ya da BİRKAÇ SAAT… 
Geçtiğimiz Pazartesi bir taksi dolusu arkadaş olarak Çamaş'taydık. İki önceki hafta da yine, 'baba, güzel ilimizin şirin ilçelerini gezelim” diyen oğullarımla o taraflardaydık. Perşembe Yaylası'na kadar çıktık....
KORU ALLÂH'IM...
Ukalâ takımı zır câhillerin; Şerrinden ülkemi koru Allâh'ım… Değerlere kıyan tüm kâtillerin Şerrinden ülkemi koru Allâh'ım… Sözde okur, özde okumayanın Elif tığıyla gül dokumayanın Cibilliyeti yoz, bozuk mayanın Şerrinden...
BİR ÇARŞAMBA, ÜÇ PERŞEMBE!
Şu sıralar, İstanbul'dan yarıyıl tatiline gelen oğlum Yusuf Kerem'in arzusu istikâmetinde ziyaretler yapıyoruz. Bu meyanda Çarşamba günü ODÜ taraflarındaydık. Vakitte Hz. Bilâl Camii'ne gittik. Câmiyi hem ismi, hem de mimarisiyle...
MEHMET HİLMİ BEY'E; ORDU, KENT NÂMESİ...
Sn. Bakanım, Değerli Başkanım, Kıymetli Ağabey; Seçildiğiniz 2019 yazı, fındıkta yazdığımız bir şiiri, o zamanki duygularımız ve de kaygılarımız, ve dahî bu günkü genel ahvâle şöyle bir bakış ve değerlendirme bağlamında paylaşıyor...
ASLI KONYA’DA, FASLI HEPİMİZE; SELÇUKLU’DA ŞİVLİLİK KÜLTÜRÜ…
Bu ayın ikisi Çarşamba akşamı Konya'mıza has çok güzel bir gelenekle tanışma imkânı bulduk. Doğrusu, Fener Alayı denilince, bu kadar kapsamlı ve ihatalı bir manzarayla karşılaşacağımızı ummuyorduk. Bir alay olur, havâi fişekler...
LÂDİK, BEYLİKDÜZÜ; PERŞEMBE, KONYA...
Bu sıralar hep Konya yazıyoruz ya, bu meyânda tevâfuklar olunca bunları da değerlendirmeyi bir görev telâkkî ediyoruz. Daha doğrusu mevzûbahis etmeden geçemiyoruz. Dolayısıyla, geçen hafta bugün Selçuklu Kongre Merkezi'nde katıldığımız...
ÂH KONYA; VÂH TÜRKİSTAN!
Hatırlanacağı üzere, geçen yazımızda, çok kısımları atladığımız hâlde o günün cumâsını tümüyle özetleyememiş, Öğretmen Evi'nin camından gözüken, arada tramvay yolundan başka bir şey olmayan AlaaddinCâmii'ne bile...
ORDU’DAN KONYA’YA; EBÛ HÜREYRE’DEN PİSİLİ BABA’YA…
Önceki Pazar uçakla 1 saatte Ankara, oradan da hızlı trenle kardan tepeler, bir gelin gibi süslenmiş evler, köyler-kasabalar arasından geçerek yaklaşık 2,5 saatte, -şu sıralar yaşanan kara-kışa rağmen büyük bir rahatlık, zevk ve keyifle-...
TAŞBAŞI’NDAN GÖNDELİÇ’E…
İsimlere bakarak, yayla-cenik, dere-tepe, dağ-deniz dolaşacağımızı düşünmeyiniz. Konumuz, ilimiz bazında yapılan kimi yayın faaliyetleri ve dergi çalışmalarıyla alâkalı. Bu meyanda güzel teşebbüsler, sevindirici gelişmeler var. Bugün...
NASIL ŞEHİR, NİCE İNSAN?
Elbette ki, kısaca cevaplamak gerekirse; GÜZEL ŞEHİR, İNCE İNSAN diyebiliriz rahatlıkla… Olması gereken de bu. Nitekim, öteden beri buna dâir yazılar yazmaya çalışıyoruz sıklıkla. Bu defâ da yine böyle bir yazı hazırlıyorken, önümüze...
HAK BÂBI
Yâ Rabb, lûtfunun kadrini Bilenlerden eyle bizi Îmân ile huzûruna Gelenlerden eyle bizi… Gariplerin gözyaşını Silenlerden eyle bizi Hayır-hasenât üzere Ölenlerden eyle bizi… 'Rabbenâ, hep banâ!”lara Gülenlerden eyle bizi Kardeşlerle...
AMAN HÂ, AMAN HÂ YAVRUM!...
Sevgiyi abartıp, nefsi kabartma; Put olup kancaya takmasın seni!... Hakk'ın nûru varken, îcat çıkartma; Aşk sandığın ateş yakmasın seni!... Hayâtın boyunca Hak olsun rehber Yolun cehenneme çıkmasın seni!... Ölümüne kıymet verdiğin...
OTOGAR’IN ESKİSİ, MAHALLENİN YENİSİ…
Başlıktan da anlaşılacağı gibi, bu gün uzaklara gitmiyoruz. Derdimiz çok yakında. Adı yeni olan, eski bir mahallemizde; ikisi de örfî, irfânî ve sosyâl yapımız, toplumsal huzûrumuzla, geleneksel hassâsiyetlerimizle ilgili, gerek bizleri,...