banner142
Süleyman Aydın MEMİŞOĞLU
Süleyman Aydın MEMİŞOĞLU
Yazarın Makaleleri
Ezanın mesajı
Değerli dostlar! Ezan, Müminleri namaza davet ettiği gibi, İslam'ın temel değerlerini de aleme ilan etmektedir. Allah'ın varlığını, birliğini, Hz, Muhammed'in O'nun elçisi olduğunu ve asıl Kurtuluş'un bu doğrultuda...
Her kuruluş kanunlar çerçevesinde faaliyet yapar.
Değerli dostlar! Türkiye'mizde her faaliyet anayasamızın verdiği hak ve kanunlar çerçevesinde yapılır. Örnek verecek olursak siyasi partiler anayasanın verdiği hak ve siyasi partiler kanununa göre kurulur ve faaliyet yaparlar. Milli Eğitim...
Mekke’nin Fethi
Değerli dostlar! Hicretin sekizinci yılı miladi 630 Ocak ayının 1'İ ve ramazan günü idi Allah'ın resulü (sav.) Efendimiz. Mekke'ye gizlice sefer düzenledi. Müşrikler farkına varmadılar. Sa'd b. Ubadenin "Bugün Kâbe'de...
İslam’da selamlaşma
Değerli dostlar! Barış, rahatlık, esenlik demek olan selam bir terim olarak Müslümanların karşılaştıkları zaman kullandıkları esenlik dileğini ifade eden sözlerdir. İslami uygulamada selamlaşma, taraflardan birinin diğerine "Selamün Aleyküm"...
Elhamdülillah
Değerli dostlar! Hanefi mezhebinin kurucusu İmam'ı Azam Ebu Hanife ticaretle de iştigal ederdi. Bir gün talebelerine ders verirken adamın biri telaşla yanına geldi ve " Ya imam, gemin battı" dedi. Ebu Hanife'nin ticari mallarını taşıyan...
Değerli dostlar!
Bugün bir konudan bahsetmek istiyorum Şirki hafi (Yani gizli şirk) Gizli şirk insanın iyi bir şeyi yapıyorum zannıyla yaptığı fakat farkında olmadan şirke gittiği işlerdir. Günümüzde bunların en yaygın olanı Türbelere adak adamak ve...
İSLAM DA AİLE HAYATININ ÖNEMİ
Değerli dostlar! İslam'da aile, toplum hayatının temel taşıdır. Dünyaya gelen her insan aile içinde yaşamaya başlar Ailesi tarafından korunur, yetiştirilir, İlk terbiyesini ve bilgilerini burada alır. Onun için İslam aile hayatına büyük...
HADİSLERDEN BİR DEMET
Değerli dostlar! Bugünde Sevgili Peygamber (s.a.v.) mübarek hadisi şeriflerinden bir demet sunalım. " Kul namazını insanlarla birlikteyken de yalnızken de güzel kıldığı zaman yüce Allah onun için şöyle buyurur." işte bu gerçekten benim...
OTANAZİ CAİZ MİDİR?
" ...Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız" ((Bakara suresi 195. Ayet? Değerli dostlar! Dinimize göre, kişinin kendi canına kıyması haramdır. Tıbbi verilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın,...
CENNETİN SEKİZ KAPISI
Değerli dostlar! Bazı kardeşlerimiz "Efendim hocalar hep azap ayetlerinden bahsedip milleti hep korkutuyorlar. Bunun müjde ayetleri yok mu?" Diye soruyorlar. Bende bugün birer tane müjde ayet ve hadisi şeriften bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar!...
İDEAL İSLAM TOPLUMU!
 (Alıntı: İrfan Küçükköy) Değerli dostlar! Günümüzdeki İslam toplumları, ülke içi kurumlaşmaya ve kendi aralarında uluslararası kurumlaşmaya alışamamışlardır. Büyük problemlerimiz ya çözümsüz kalıyor veya Batılıların...
MÜ'MİN MÜ'MİNİN AYNASIDIR
Değerli dostlar! Sırdaş olmayı, dayanışmayı, fedakarlığı ve vefayı içinde barındıran dostluk, kişinin kimliğini ve duruşunu da ifşa etmektedir. Sevgili Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Onlardan birbirleriyle...
ÇOCUKLAR MELEK GİBİDİR
Değerli dostlar! Çocuklar Melek gibidir. Tertemiz günahsız olarak gözlerini açar ve çevrenin etkilerine göre şekillenirler. Bundan dolayı çocukların, günahsız ortamlarda yetişmeleri ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir atmosferi...
ANNE-BABA HAKKI
Değerli dostlar! Cenab'ı hakk Kur'an'ı kerim isra suresinin 23. ayeti celilesin de sadece kendisine kulluk edilmesini emrettikten hemen sonra, ana-babaya iyilik ve ihsanda bulunmasını istemektedir. Bu ana-baba Allah c.c. hakkından hemen...
GİDİŞAT NEREYE?
Değerli dostlar! Bugün televizyonlarda milleti ekranlara kilitleyen en çok reyting alan programlar hangileridir diye anket yapılsa sanırım en büyük reytingi evden kaçan kadınlar ve kızlar programları birinci çıkar. Ne oldu bizlere? Nedir bu...
UMRE ZİYARETİ
Değerli dostlar! Sözlükte "ziyaret etmek "anlamına gelen umre, dini bir kavram olarak, "İhrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra traş olup ihramdan çıkmak"tan ibarettir. Hanefi ve Malikilere göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması...
UMRE ZİYARETİ
Değerli dostlar! Sözlükte "ziyaret etmek "anlamına gelen umre, dini bir kavram olarak, "İhrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra traş olup ihramdan çıkmak"tan ibarettir. Hanefi ve Malikilere göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması...
BULUNTU EŞYA (LUKATA) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER!
Değerli dostlar! Yüce dinimiz islam meseleleri en güzel bir şekilde kılı kırk yararcasına hiç kimseye haksızlık yapmadan adaletli bir şekilde çözülmüştür. Bunlardan bir tanesi de lukata yani bulunmuş mallardır. Dinimizde bir insanın rızası...
EVLİLİKTE HAK VE SORUMLULUKLAR DENGESİ
Değerli dostlar! Evlilik, gönüllerle muhabbetle birleşen eşlere önemli sorumluluklar yükler. Karşılıklı hakların gözetilmesi ve sorumlulukların özveriyle yerine getirilmesi, mutlu bir evliliğin sırrıdır. Yüce kitabımız Kur'an'ı...
DUACI MELEKLER Mİ AZGIN ŞEYTANLAR MI?
Değerli dostlar! Şeytanlar hem azgındırlar hem de başkalarını azdırmaya çalışırlar. Ancak Kur'an, onların hilelerinin zayıf olduğunu bildiriyor ve onlardan korunmanın yolunu gösteriyor. Yüce Allah, sevdiği kullarını bu dünya üzerinde...
NE OLACAK BU SİYASETİN SONU 2
Değerli dostlar! Son günlerde Türkiye adeta bir akrebin kıskacında, bir tarafta beynelmilel güçler, diğer tarafta içerideki beynelmilel güçlerin oyuncağı haline gelmiş yerli güçler, habire yükleniyorlar. Cumhurbaşkanı gitsin. Tamam gitsin...
NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE
Değerli dostlar! İnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Burada belirli bir süre kalacak, daha sonra ölüm denilen kapıdan geçerek âhiret yurduna varacaktır. Âhirette ise dünyada yaptığı büyük-küçük her şeyi karşısında...
HASTALAR NAMAZI NASIL KILAR?
Değerli dostlar! Yüce dinimiz İslam, Müslümanlar üzerine ibadetleri farz kılmış bu ibadetleri yerine getirirken gücü yetmeyenler için bazı kolaylıklar getirmiştir. Nitekim Cenabı Hak: "Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını...
BİR AYET
"Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder." (Şura suresi ayet 30) Evet değerli dostlar! bu ayeti celilenin üzerinde biraz başımızı ellerimizin arasına alıp düşünelim ve bugün başımıza...