Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde Hekimlik Andı’nın “cinsel yönelim” kısmı, andı okutan akademisyen tarafından sansürlenince öğrenciler ilgili bölümü kendileri okudu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 27 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’nin “cinsel yönelim” kısmının sansürlenmesi büyük tepki topladı. Dekan Yardımcısı Tuba Gül, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’ndeki “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” ifadesinde yer alan “cinsel yönelim” bölümünü çıkardı.

Ancak öğrenciler, dekan yardımcısının sansürüne tepki göstererek yemin metninin orijinal halini okudu. Bu hareketleri salondaki veliler tarafından alkışlarla desteklendi. Öğrencilerin bu cesur tavrı sosyal medyada da geniş yankı buldu ve büyük takdir topladı.

Dekan Yardımcısı Tuba Gül’ün öğrencilerin bu protestosunun ardından mezuniyet töreni kokteylini iptal ettiği öğrenildi. Kokteyl için hazırlanan alandaki yiyecek ve içecekler kaldırılırken, mezuniyet töreni sonrasında fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilere ve velilere de izin verilmedi. Öğrenciler ve veliler, özel güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Yaşanan bu olaylar sonrasında birçok veli ve öğrenci, fakülte bahçesinde zorunlu olarak mezuniyet fotoğraflarını çekmek zorunda kaldı. Veliler, çocuklarının salondan çıkarılmasına tepki gösterdi.

TTB: Meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz

Sansürle ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), şöyle dedi:

"Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hekimlik Andı'nı özgün haliyle okuyan genç meslektaşlarımız ile gurur duyuyoruz.

"TTB olarak 22 Mayıs 2024 günü tıp fakülteleri dekanlarına ve tabip odalarına gönderdiğimiz yazıda vurguladığımız üzere; 'Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanım, hasta için ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamaz. Bu nedenle her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan Hekimlik Andı üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarının okutulmaya zorlanması, etik ihlal ve suçtur.'"

Kaynak: BirGün Gazetesi