T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1724 Esas
DAVACI : AHMET KUVANCI-(48487762342) ve diğer davacılar ile,
DAHİLİ DAVALI : MESUT KUVANCI-(48976646044)-Hasan ve Sunay oğlu, 16/10/1978 Melburn/Avustralya doğumlu,
Davacı Ahmet Kuvancı ve diğer davacılar tarafından Ordu ili Altınordu İlçesi Kovancı Mah. Kabristan Mevkiinde bulunan 3387 ada 5 parsel, Kovancı Mah. Pelitönünde Mevkii 3379 ada 1 parsel, Kovancı Mah. Kabristan Altı Mevkii 3386 ada 1 Parsel sayılı taşınmazlar için aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dahili davalı Mesut Kuvancı' nın dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/10/2024 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağını bilmeniz amacıyla, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02042751