Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2023/41) çerçevesinde yürütülen 2023 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvuruları, 01.04.2024-17.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu destekleme kapsamında, 2024 yılı için buzağı başına 1.150-2.100 TL arasında destekleme ödemesi yapılacak olup; suni tohumlama, soy kütüğü ve döl kontrol farkı gibi unsurlar ödeme miktarını etkileyecek.

Bir yetiştirici/üretici birliğine üye olan yetiştiriciler, başvurularını üye oldukları birlik aracılığıyla yapacak. Birden fazla yetiştirici/üretici birliğine üye olan yetiştiriciler ise desteklemeyi hangi birlik üzerinden almak istiyorlarsa, tercih ettikleri birlik üzerinden başvuruda bulunanilecekler. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise başvurularını, doğrudan bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine yapabilecekler.

Editör: Ahmet Yıldız