Ümmet olarak dertliyiz. Izdırâbımız büyük. Mâlum; GAZZE. Gazze deyince her şeyin tadı kaçıyor. Hareket etmeyen varlığımızın hiç bir değeri kalmıyor. Bu konu n'olacak bilmiyoruz?! Dünyâlık boyutu ortada da, Hak katında bu yükün altından nasıl kalkacağız? 
ONLAR VEFÂDA; BİZ SEFÂDA?!
İnanın ki, onların durumunun bu meyanda bizden iyi olduğu açık. Çünkü dâvâları için sıkıntı çekiyorlar, can veriyorlar. Üzerlerine düşeni kan, can dâhil herşey pahasına, 7'den 77'ye yapıyorlar. Ya biz! Elikolu bağlı izlemenin ötesine geçemiyoruz. Onlar yarın bizim yakamıza yapışınca ne yapacağız?
GAZZE'DEN HAYÂTA, BERAT'TAN MEMÂTA!
Bu elbette bir yana bırakılmaz ama, televizyonu kapatıp günlük hayâta döndüğümüzde, çok güzel bir ÜÇ AYLAR, KANDİLLER ve son olarak ta bir BERAT süreci yaşadığımızı söyleyebiliyoruz beri yanda. Nitekim; ÜÇ AYLAR girdi derken, yolu yarılayıp Ramazan'a yaklaştık. Rabbimiz Berat şuuruyla berâber, Gazze'yi, Doğu Türkistan ve tüm dünyâ mazlumlarını unutmadan , hep onlar için bir şeyler yapabilmenin arayış ve sancısıyla berâber bu süreci tamâmına erdirmeğe,mes'ûliyet boyutunda üzerimize düşenin idrâki ve gereğini yapmağa cümlemizi muvaffak kılsın. Âmîn...
HEM GÜNDÜZ, HEM GECE
Kandilde hem gündüz hem gece güzel programlar oldu; câmiler doldu taştı. Tevbe-İstiğfârlar edildi, niyâzlarda bulunuldu. Dünyâ mazlumları için duâlar edildi. Rabbimiz emek ve gönül verenlerden râzı olsun. Berat'ı ve onun için gerekli hâl ve gidişi dert edinip, Yunus Emre'mizin ifâdesiyle;
BERATINI SAĞ ELİNE ALANLARDAN EYLE BİZİ! duâsını hem diliyle, hem kalbiyle yapıp hayat tarzı ve amelleriyle de somutlaştıranlara gönüllerinin muratlarını müyesser eylesin. Âmin...
GÜZEL PROGRAMLAR, GENİŞ KATILIMLAR
Bu meyanda, bizlerin de âilece katıldığımız, izlediğimiz, icrâsında kısmen de olsa yer aldığımız güzel programlar yanında, meseleyi çeşitli tarzlarda ele alarak yeni bir uslûpla kendisini okutturup insanları evrenine çeken esprili, güzel yazılar da kaleme alındı. 
SÜLEYMAN KIRÇİÇEK RAMAZANOĞLU
Binâenaleyh bugün; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden arkadaşımız, ayrıca medreselerde okuyup müderris vasfı kazanmış, Diyânet'ten emekli hoca olmanın yanında bu meyânda medrese hocalığını bizâtihî ve zoom üzerinden sürdüren âlim hocalarımızdan Süleyman RAMAZANOĞLU Ağabeyimiz'in Ramazan süreci ve Berat bağlamında bir yazısını, cünlemizin hayâtlarının finalinin BERAT olmasına katkı niyet ve temennîsiyle paylaşacağız sizlerle. Okuyunca çok esprili ve öğretici olduğunu göreceksiniz. Rabbimizin bol istifâdeler lûtfetmesi niyâzıyla sunuyoruz; buyrun:
İNSANLAR DÖRDE AYRILIR
"Dünyalık bakımından insanlar dörde ayrılır:
  1-Resmi veya özel iş sahibi olup sürekli çalışıp kazananlar.
   2-Emekli olup hazırı tüketenler.
    3- Mevsimlik çalışıp biraz kazananlar.
    4- İşsiz olup başkalarının eline bakanlar, pejmurde gezenler.
DÜNYÂ GERÇEĞİ, ÂHİRET BOYUTU
Ayni sıralamalar Âhiret için de uygulanabilir.
1- Hiç kesintiye uğratmadan Farz ibadetlerini yaptığı gibi nafile ibadetleri, Kur’ani Kerimi okumayı ihmal etmeyenler, dünya işlerini takip etmenin yanında, istirahatlarından ve zevklerinde fedakarlık yapaıp ibadete, zikre ve takvaya ağırlık vererek Âhiretini en mükemmel şekilde mamur edenler,  bunlar için her gece mübarektir, her geceyi Berat gecesi, Kadir gecesi gibi ihya ederler.
 Resülüllah efendimiz ve Ashabı Kiram işte böyle idi, onlar her geceyi  mübarek gece bilir ve o niyetle ihya ederlerdi, onlar gibi olmaya hepinizi, hepimizi, bütün İnsanlığı Allah celle celalühü muvaffak eylesin.
MEVSİMLİKTEN ÖMÜRLÜĞE DOĞRU!
  2- Dünyadaki mevsimlik çalışanlar misali belli vakitlerde Camileri dolduran insanlar gibi, Bunlar tam ücret alamazlar ama çalıştığının karşılığını alırlar, bunların belli gecelerde ve belli vakitlerde Camilere gitmelerini yadırgamamak lazim, hele bidattır diye aslâ engellememek lazim. Camiye gidiyorlar ya birakın gitsinler, affedecek olan Allahtır, ondan af istiyorlar sana ne, inşallah ileride daha iyi olurlar, mevsimlikten sürekliliğe geçiş yaparlar inşallah.
EMEKLİLİKTE İBÂDET, İBÂDETTE EMEKLİLİK!
  3-Emekliler misali ömrünün belli kısmını çalışıp sonra aşağı yatanlar misali, ömrünün son dönemletinde ibadeti terk edenler, veya aksatanlar,  Allah celle celalühü böyle olmaktan hepimizi ve herkesi muhafaza buyursun.
İBÂDETSİZ ÖMÜRLER FAYDASIZ UMURLAR!
   4- İşsiz avareler misali ömürlerini ibadetsiz geçiren, dünyada olduğu gibi Âhirette de başkalarının sırtından geçinmeyi ümid eden kitleler, Allah celle celalühü böyle olmaktan bizleri  ve evlatlarımızı ve de neslimizi muhafaza eylesin. Bütün insanlığı bu durumdan muhafaza eylesin,
HER GÜN CUMÂ, HER GECE KADİR
Birinci guruptan olmaya yani her günü Cuma günü, her geceyi de Kadir gecesi gibi kabül edip ihya etmeye muvaffak eylesin. 
* HERKESE RAHMET, EN İYİYE AZÎMET!*
Mevsimlik işçiler gibi belli gün ve geceleri ihya etmek için Camilere koşan Mü’minlere bol mükafat ihsan eylesin, tevbelerini kabül eylesin, ilerde birinci guruba yükselmeye muvaffak eylesin, üçüncü ve dördüncü guruptan olmaktan Allahu Teâlâ herkesi mühafaza eylesin, 
TEVBETEN KABLEL'MEVT:ÖLMEDEN TEVBE
alış-verişin, ödünç almanın, dilenmeninin olmayacağı o günle karşılaşmadan tevbe edip Allaha inabe etmeyi hepimize ve hepisine nasîp, mukadder ve müyesser eylesin, BERAT GECENİZ MÜBAREK OLSUN. Âmîn."
BUGÜNLERE ŞÜKÜR, HOCAMIZA TEŞEKKÜR
Hocamıza bu güzel paylaşımından dolayı teşekkür ediyor, bizleri böyle arkadaş ve insanlarla karşılaştırdığı için Rabbimize sonsuz şükürler ediyor; bundan sonraki hayatlarında da cümleyi, cümlemizi hayırlılarla karşılaştırıp 
BERATLARIMIZI SAĞ ELİMİZDEN
almaya muvaffak olmayı, son tahlilde tüm sevdiklerimizle berâber Efendimiz SAV in komşuluğunda buluşmayı lûtfetmesi niyâzıyla cümleye sıhhat-âfiyetler üzere nice kandiller diliyor, içten sevgiler-saygılar sunuyoruz ves'selâm...