Kira beyannamesi ödemeleri için son günler yaklaşıyor. İşte milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira beyannamesi ödemeleri ile ilgili detaylar..

Yapılması Gerekenler:

Beyana tabi geliri sadece kira gelirinden ibaret olan mükelleflerden;

• Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2023 yılı için 21.000 TL’lik istisna tutarını  aşanlar,

• Tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için 150.000 TL’lik beyanname verme sınırını aşanlar (Beyanname verme sınırı olan 150.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.),

• Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2023 yılı için 8.400 TL’lik beyanname verme sınırını aşanlar, yıllık beyanname vereceklerdir.

Yıllık gelir vergisi beyanname verme ve ilk taksit ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma son gündür.

Cezaya muhatap olunmaması için beyannamelerin süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

Editör: Ahmet Yıldız