Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" kapsamında, 31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen "Fındık" başlıklı oturum büyük ilgi gördü. Çalıştayın ilk toplantısında, fındık üretimi ve yapısal sorunlar ele alındı; dünya genelindeki uygulamalarla kıyaslamalar yapıldı.

Fındık Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında, fındık üretiminde karşılaşılan zorluklar ve bu alanda yaşanan yapısal sorunlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, fındık üretimindeki verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak çözüm önerilerini paylaştılar. Toplantıda, dünyadaki başarılı örnekler de değerlendirilerek, Türkiye'nin fındık üretimindeki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler geliştirildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, çalıştay sürecinin devam ettiği ve önümüzdeki toplantılarda fındık pazarlaması, ihracatı ve tüketimi gibi konuların ele alınacağı belirtildi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, fındık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektördeki sorunları çözmeyi ve fındık üretiminde daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Editör: Ahmet Yıldız