Rapor doğrultusunda Ordu'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı, toplam nüfusun %12,7'sine denk düşüyor. Bu oran, yüzde 15,2 olan Türkiye ortalamasının altında kalıyor.

Ordu'dan sonra genç nüfus oranı en az olan iller sırasıyla Muğla (%12,3) ve Balıkesir (%12,3) oldu. Genç nüfus oranı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hakkari (%22,0), Şırnak (%21,7) ve Siirt (%21,1) olarak yansıdı.

Ordu'da genç nüfusun azalmasının nedenleri arasında işsizlik, dışarıya göç ve geç evlenme gibi sebepler gösteriliyor.

ordu genç nüfus

Editör: Berrin KESKİN