Su Kaynakları Tehlikede

Ordu Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Taş, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının azalması konusunda uyarılarda bulundu. Karadeniz'deki kuraklığın boyutunu değerlendiren Prof. Dr. Taş, bölgede son 50 yılın en düşük yağışlarının yaşandığını belirtti.

Prof. Dr. Taş'ın açıklamalarına göre, özellikle Şubat ayı Türkiye genelinde ve Karadeniz Bölgesi'nde kurak geçti. Uzun yıllar ortalamasına göre %50'nin üzerinde bir yağış azalması yaşandı. Ordu, Samsun, Tokat ve Gümüşhane illeri, son 10 yılın en düşük Şubat yağışlarını kaydetti. Bu durum, su kaynaklarının azalmasına ve su güvenliğinin risk altına girmesine neden oldu.

Su kaynaklarını korumak için toplum olarak neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Prof. Dr. Taş, yerüstü ve yeraltı sularının evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerden korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, suyun doğal yapısının korunması için tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve suyun israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Taş, evsel atıksuların arıtılması ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi, yer altı barajlarının sayısının artırılması ve yağmur suyu hasadı gibi alternatif su kaynaklarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Son olarak, su kaynaklarının korunması ve yönetimi konusunda kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı, ekosistem dengesinin gözetilerek su havzalarının korunması ve su ile ilgili politikaların belirlenmesi için tek bir birimin çatısı altında çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Editör: Cüneyt Karaoğlan