Devletin en önemli gelir kalemlerinden birisinin vergi ve sigorta primleri olduğunun altını çizen Mali Müşavir Töngel, “Vergi ve sigorta primleri devletin en önemli gelir kaynaklarından olup, ekonomik bağımsızlık ve ekonomik işlerin yürümesi açısından kutsal bir görevimizdir. Bizler bu bilinci oturtarak hareket etmeliyiz. Bu devletin güçlülüğü ve devamlılığı konusunda önemlidir. Vergi bilincini, devletin gücü ve bağımsızlığı için kişilerde küçük yaştan itibaren oluşturmalıyız” ifadelerinde bulundu.


“Vicdan Rahatlığı Sağlıyor”
Vergisini ödeyen insanın, vicdan rahatlığına sahip olduğunu belirten Mevlüdiye Adıgüzel Töngel, “Kazandığımızın bir kısmını vergi olarak yatırmalı, ödemeliyiz. Vergi borcumuzu da çok zaruri şartlar olmadığı sürece ödememek gibi bir durumda bulunmamalıyız. Zaruri şartlar yaşandığı zamanda da gerekli kolaylıklar sağlanıyor” diye konuştu.


Töngel, vergiden muaf olunan durumlardan şu sözlerle bahsetti; “Deprem, sel, afet veya yangın hallerinde birde genç girişimcilerde vergi muafiyeti söz konusu. Genç girişimcilere devlet, vergi avantajları sağlıyor. Genç girişimcilere 2024 yılı için aylık 5.900,69 TL’den yıllık 70.808,28 TL devlet karşılıyor. Ayrıca 3 takvim yılı için 230.000 TL Kara kadar gelir vergisinden müstesna. Yani 2024 için 230.000 TL kar için 40.500 TL vergiden muaf.” Açıklamasında bulundu.

Editör: Berrin KESKİN